UFC

 • 主赛选手 : 佚名
  所属类别 : Fight Night     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2017-03-20    
  更新时间 : 2017-03-20
 • 主赛选手 : 罗尼_杰森
  所属类别 : Fight Night     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2017-03-14    
  更新时间 : 2017-03-14
 • 主赛选手 : 泰伦_伍德利
  所属类别 : PPV     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2017-03-06    
  更新时间 : 2017-03-06
 • 主赛选手 : 萨姆_西西里亚
  所属类别 : Fight Night     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2017-02-21    
  更新时间 : 2017-02-21
 • 主赛选手 : 安德森_席尔瓦
  所属类别 : PPV     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2017-02-13    
  更新时间 : 2017-02-13
 • 主赛选手 : 郑赞盛
  所属类别 : Fight Night     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2017-02-05    
  更新时间 : 2017-02-05
 • 主赛选手 : 杰森_奈特
  所属类别 : ON FOX     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2017-02-03    
  更新时间 : 2017-02-03
 • 主赛选手 : 麦卡因_赫尔德
  所属类别 : Fight Night     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2017-01-24    
  更新时间 : 2017-01-24
 • 主赛选手 : 隆达·罗西
  所属类别 : PPV     赛事时长 : 270 分
  举行时间 : 2016-12-31    
  更新时间 : 2016-12-31
 • 主赛选手 : 马特_布朗
  所属类别 : PPV     赛事时长 : 240 分
  举行时间 : 2016-12-13    
  更新时间 : 2016-12-13

类别筛选

举行年份

比赛搜索

vs

热门赛事

 1. 1

  Cage Fighting Women

  更新状态 : 英文

  2006-04-19

 2. 2

  UFC 116

  更新状态 : 英文

  2010-07-04

 3. 3

  UFC 141

  更新状态 : 英文

  2012-01-15

 4. 4

  WEC 51

  更新状态 : 英文

  2010-10-01

 5. 5

  UFC100大血腥暴力KO(暴力慎入)

  更新状态 : 英文

  2013-01-26